• Gwahaniaeth parhaus ar gyfer treftadaeth a phobl

    Wrth ddefnyddio arian a godir drwy'r Lotery Genedlaethol, Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) yn dyfarnu grantiau i gynnal a thawsffurfio ein treftadaeth. Rydym yn buddsoddi ym mhob rhan o'n treftadaeth amrywiol, o amgueddfeydd, parciau a llefydd hanesyddol i archeoleg, bywyd gwyllt a thraddodiadau diwylliannol.

    Grant Loteri £2.8miliwn i gartref Hedd WynGrant Loteri £2.8miliwn i gartref Hedd Wyn